Tenant Representation is our business

Hodnoty společnosti

Odpovědnost

Hlavní hodnotou společnosti Procházka & Partners je odpovědnost vůči zájmům klienta. Nalezneme pro něj nejlepší možné řešení v rámci potřeb společnosti a dále hájíme tyto zájmy v jednáních s třetími stranami, jako jsou majitelé nemovitostí a developerské společnosti. Vždy stojíme na straně nájemců. Díky bohatým zkušenostem známe možnosti investorů a majitelů nemovitostí a umíme efektivně nalézt řešení, která reflektují zájmy našich klientů.

Nezávislost

Neposkytujeme žádné služby pro majitele nemovitostí, jimiž jsou: pronájem, správa, prodej nebo ocenění hodnoty nemovitosti. Jsme tedy schopni bez střetu zájmu vždy a za každých okolností hájit zájmy klientů, které zastupujeme. Nezávislé odborné poradenství nájemcům a uživatelům nemovitostí je klíčovým jádrem našeho úspěchu.

Důvěra

V jakékoli obchodní spolupráci je důvěra nezbytnou součástí. V rámci typického projektu je mlčenlivost o zvažovaných budoucích řešení samozřejmostí. Důvěra a důvěrnost informací je pro nás zásadou, která bude vždy bezpodmínečnou podstatou jakékoli naší spolupráce.