Tenant Representation is our business

Společenská odpovědnost

Prochazka & Partners zastává principy společenské odpovědnosti firem v ohledu ekonomickém, sociálním a environmentálním.

V ekonomickém ohledu zastáváme transparentnost a eliminaci korupce.

V sociálním ohledu finančně podporujeme skrze nadační fond Kapka naděje Kliniku dětské hematologie a onkologie na FN Motol. Touto cestou podporujeme děti postižené leukémií, nádorovými onemocněními, vrozenými poruchami srážení krve a metabolickými vadami.

V environmentálním ohledu podporujeme v rámci profesní praxe principy udržitelného rozvoje. Jako profesionální poradenská společnost v oblasti komerčních nemovitostí věříme, že je naší zodpovědností vůči širší veřejnosti podporovat přestavbu a výstavbu energeticky úsporných budov. Jelikož budovy jako takové spotřebovávají v EU 40% veškeré spotřebované energie, produkují 36% veškeré produkce CO2 a svou plochou 25 miliard m2 pokrývají v současnosti přibližně rozlohu Belgie, tak věříme, že redukce energetické spotřeby budov je jednou z nejefektivnějších cest jak dosáhnout snížení zátěže životního prostředí.