Tenant Representation is our business

Přejednání nájmu

Zajistíme přejednání nájmu a důležitých podmínek stávající nájemní smlouvy, restrukturalizaci nájemní smlouvy, realizaci obnovy interiéru a případnou nápravu technických nedostatků budovy. Snížíme nájemní náklady a minimalizujeme jakékoli kapitálové výdaje klienta.

  • Audit nájemní smlouvy a výše současných nákladů
  • Srovnání tržního nájemného
  • Přejednání výše nájmu s pronajímatelem
  • Nacenění nákladů na případné úpravy prostor nebo oprav budovy
  • Nastavení strategie využití pracovního prostoru a dodání dispozičních řešení
  • Finanční analýza nájemního závazku a investic
  • Zajištění obchodní dohody v ohledu investic do budovy či prostor
  • Zakotvení dohod formou dodatku či nové nájemní smlouvy
  • Realizace interiérových stavebních úprav
  • Zajištění nového vybavení či dovybavení