Tenant Representation is our business

Projektové poradenství & Management

Poskytujeme projektové poradenství a vlastní řízení projektu včetně služeb architekta, řízení nákladů, stavebního poradenství a řízení výstavby interiéru. V rámci standardní spolupráce dodáváme projektový management, který ale zároveň nabízíme touto formou nezávisle.

Projektové poradenství

 • Strategické poradenství možného využití a optimalizace prostor
 • Výběr a zajištění služeb architekta
 • Technická due diligence budovy/interiéru
 • Navržení vhodného technického řešení * Nacenění kapitálových investic veškerých vstupů

Řízení projektu


Realizace na straně nájemce

 • Výběrové řízení stavebních prací
 • Smluvní zakotvení díla
 • Dohled zajištění nutných povolení
 • Řízení stavebního harmonogramu
 • Technický dozor investora
 • Kontrolní dny monitorující pokrok stavby
 • Předání stavby a řešení nedodělků a reklamací

Realizace na straně majitele

 • Dohled na výběrové řízení generálního dodavatele
 • Monitoring stavebních prací
 • Dozor stavebního harmonogramu
 • Technický dozor uživatele
 • Kontrolní dny monitorující aktualizující pokrok stavby
 • Předání stavby a řešení nedodělků a reklamací