Tenant Representation is our business

Relokace

Zajistíme vyhodnocení veškerých tržních alternativ, technické a obchodní jednání s vhodnými pronajímateli (včetně jednání se stávající budovou), sjednání podmínek nového nájmu, realizaci interiérové výstavby a relokaci firmy bez negativního dopadu na provoz.

 • Analýza závazků a nastavení strategie
 • Kompletní analýza trhu
 • Zajištění prezentací vybraných projektů
 • Kapacitní a dispoziční studie
 • Vyjednání zásadních obchodních podmínek
 • Nacenění veškerých investičních nákladů
 • Finanční analýza nájemních a akvizičních nákladů
 • Prezentace managementu
 • Finalizace vybraného řešení
 • Sjednaní nájemní smlouvy
 • Realizace interiérové přestavby či nové výstavby
 • Vybavení prostor
 • Relokace společnosti